About us  • Svenska Orienteringsförbundet

  • Svenska Orienteringsförbundet består av 600 föreningar med 80 000 medlemmar. Vi är en idrott för alla, med framgångsrika landslag, en omfattande tävlings- och ungdomsverksamhet samt aktiviteter som naturpasset och motionsorientering för allmänheten. Våra medlemsföreningar arrangerar varje år runt 600 tävlingar och stora evenemang som Tiomila och O-Ringen.

    Svenska Orienteringsförbundet, Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm

  •  http://svenskorientering.se
  •  info@orientering.se
  •