Distriktsträff (digital) tema utbildning, barn & ungdom

08 Sep 2020 09:4088

Denna film är en inspelning från en digitala träff som genomfördes hösten 2020.

I linje med strategi 2025 och verksamhetsplanen för Svensk Orientering bjöd Moa Olsson och Jenny Håkansson på SOFT in till en digital träff där de berättade om SOFTs utbildningsutbud för tränare/ledare, Stjärnkampen, Ungoteket samt deras koppling till Strategi 2025.

Målgruppen för träffen var ledare och tränare på alla nivåer i föreningar och distrikt. Likaså utbildningsansvariga i föreningar och distrikt. Målet med träffen och var att sprida inspiration för vidare utveckling av tränare och deras aktiva genom att informera om de verktyg som finns att tillgå.

Träffen erbjöds vid två tillfällen, tisdagen den 25 augusti samt onsdagen den 2 september. Träffen var kostnadsfri och genomfördes online via Microsoft Teams.

Moa Olsson arbetar som barn- och ungdomsutvecklare på SOFT
Jenny Håkansson arbetar med Ungoteket och utveckling av SOFTs utbildningar

Read more