En ny syn på träning och tävling

26 Mar 2018 11:18969

Hur ska svensk orientering agera för att behålla fler medlemmar? Och vad kan vi göra för att öka vår attraktionskraft i dagens och morgondagens samhälle? På förbundsmötet 2018 föreläste Lars Greilert under rubriken "En ny syn på träning och tävling."

Read more